Wspieramy merytorycznie i ekonomicznie uzasadnione działania służące rozwojowi, inwestycjom, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw
i sektora publicznego w Polsce i na świecie.
misja Pro Progressio
Misja Pro Progressio
Realizujemy projekty służące rozwojowi oraz promocji działań outsourcingowych w Polsce i na świecie. CASPEN
CASPEN
Edukujemy i rozwijamy dialog pomiędzy sferą gospodarczą, naukową i społeczną oraz sektorem państwowym w dziedzinie optymalizacji procesów, kosztów i wykorzystania zasobów poprzez szerokorozumiane pojęcie outsourcingu. Akademia Outsourcingu
Akademia Outsourcingu
Wspieramy, promujemy i nagradzamy podmioty, inicjatywy oraz działania, które przyczyniają się do rozwoju dobrych praktyk outsourcingowych, know-how, inwestycji, optymalizacji procesów oraz właściwego wykorzystania zasobów. Klub Outsourcingu
Klub Outsourcingu
Integrujemy środowiska zainteresowane dziedziną i powiązane z działaniami outsourcingowymi. Klub Outsourcingu
Klub Outsourcingu

Pro Progressio - our history

Pro Progressio - our history

Klub Outsourcingu
członkowie:

JPBC

Znajdź Partnera

Partnerzy Pro Progressio

 • Sigma International (Poland) Ltd. Sp. z o.o.
 • CITYBELL CONSULTING
 • Enterprise Ireland
 • CIMA Poland
 • ABSL
 • ASPIRE
 • AIESEC Polska
 • Departament Handlowy Ambasady Izraela w Polsce
 • Sandler Training
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 • Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)
 • PwC
 • IAOP
 • Deutscher Outsourcing Verband - Niemieckie Stowarzyszenie Outsourcingu
 • Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji
 • GB English
 • Fundacja Ponad Wszystko
 • FILTTR
 • Forum Call Center