Dużo zrobiliśmy

Robimy jeszcze więcej, a możliwości mamy nieograniczone
CoNowego?
Collegium Civitas nauczy jak wybrać model budowania centrum usług wspólnych
08.01.2019

Collegium Civitas nauczy jak wybrać model budowania centrum usług wspólnych

Pro Progressio: Panie Szymonie. Od lat jest Pan szefem Frista – jednego z ulokowanych w Warszawie centrów operacyjnych typu BPO. Wcześniej budował Pan globalne centrum usług wspólnych dla Szwajcarskiej grupy Tally Weijl. Dodatkowo jest Pan biegłym rewidentem i członkiem ACCA. Dołączył Pan także do grona wykładowców kierunku „Business Services Executive Management”, który niebawem ruszy na Collegium Civitas. Czego będzie Pan uczył na swoich zajęciach?

Szymon Stadnik: Bazując na swoich dotychczasowych doświadczeniach oraz zdobytej wiedzy będę prowadził warsztaty umożliwiające studentom poznanie i przećwiczenie modeli budowania centrum usług biznesowych. Na praktycznych przykładach przećwiczymy jak wykorzystać narzędzia analizy strategicznej do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących tworzenia i rozwoju centrów nowoczesnych usług. Część zajęć zostanie przeznaczona na wprowadzenie słuchaczy do metodyki badania lokalizacji. W trakcie zajęć chcę odpowiedzieć na wiele pytań, które pojawią się wśród osób budujących lub rozwijających centrum usług biznesowych w Polsce. Każdy wybór zarówno modelu biznesowego jak i samej lokalizacji centrum ma swoje plusy i minusy. Chciałbym, aby moje zajęcia pomogły słuchaczom w wyborze ścieżki odpowiedniej dla nich samych jak i ich organizacji.

Pro Progressio: Czy studenci mogą się spodziewać raczej teorii, czy może i praktycznych doświadczeń?

Szymon Stadnik: Zajęcia będziemy prowadzić w dużej mierze w formie praktycznych warsztatów. Sama tematyka zajęć narzuca pracę na przykładach oraz przekazywanie wiedzy na podstawie case studies. Moim celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia samodzielnie strategicznych warsztatów na temat modelu biznesowego centrum usług w swoich organizacjach oraz do stworzenia strategicznych analiz dotyczących tworzenia i rozwoju centrum usług.  Dodatkowo przećwiczymy na przykładzie analizę modeli scoringowych w celu wybrania pożądanej lokalizacji centrum usług tak, aby potem słuchacze mogli to powtórzyć we własnej organizacji.

Pro Progressio: Na co będzie Pan chciał zwrócić uwagę mówiąc o modelach biznesowych oraz strategii przy budowie centrum usług wspólnych?

Szymon Stadnik:  Chciałbym pokazać, że nie ma jednej idealnej drogi takiej samej dla każdej organizacji. Każda firma ma wachlarz możliwości zarówno w odniesieniu do wyboru odpowiedniego modelu centralizacji swoich procesów biznesowych jak i ulokowania samego centrum usług wspólnych. Dodatkowo równie ważne, co dokonanie wyboru jest przygotowanie odpowiedniej argumentacji za nim stojącej, która pozwoli na przekonanie do wyboru szerokiego grona interesariuszy. Wobec tego obszar uzasadnienia biznesowego dla budowy i rozwoju nowoczesnego centrum usług jest równie ważny, co sama analiza.

Pro Progressio: Kto według Pana powinien wziąć udział w Pana zajęciach?

Szymon Stadnik: Program studiów „Business Services Executive Management” skierowany jest zarówno do wyższej jak i średniej kadry managerskiej. Serdecznie zapraszamy członków zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów HR oraz osoby już zarządzające centrum usług wspólnych. Zagadnienia poruszone w trakcie studiów będą bardzo przydatne wszystkim osobom planującym lub już realizującym projekty z zakresu budowy centrum usług wspólnych. Zajęcia będą też bardzo wartościowe dla osób, które w niedalekiej przyszłości planują dalszy rozwój swojej kariery zawodowej w obszarze usług nowoczesnych.

Pro Progressio: Dziękujemy za rozmowę i trzymamy kciuki za energiczne i ciekawe wykłady.

Bądź na bieżąco Zapisz się na newsletter: