Dużo zrobiliśmy

Robimy jeszcze więcej, a możliwości mamy nieograniczone
CoNowego?
Corporate Differently i NewGS Group odkrywają prawdę o BSS
29.01.2019

Corporate Differently i NewGS Group odkrywają prawdę o BSS

Obecnie sektor nowoczesnych usług biznesowych (BSS) obejmuje prawie 300 tysięcy miejsc pracy, a ilość ta ciągle wzrasta. Przy obecnej sytuacji demograficznej oraz ekonomicznej utrzymanie zespołu oraz jego powiększanie, w przypadku rozwoju organizacji, staje się zadaniem coraz trudniejszym.

W związku z powyższym niezwykle istotnym aspektem jest wizerunek firmy jako pracodawcy. Właśnie w celu oceny wizerunku są przeprowadzane badania satysfakcji pracowników, ankiety dotyczące różnych procesów w firmie, ankiety po zakończeniu współpracy. Jednak czy takie raporty zawsze będą odzwierciedlać rzeczywistość? Na ile pracownicy w takich ankietach otwarcie wyrażają swoje opinie? I czy faktycznie pytamy ich o najważniejsze, z ich perspektywy aspekty pracy?

Podczas spotkania u jednego z klientów tematem była rotacja pracowników. Burzliwa dyskusja dotyczyła oczekiwań pracowników. Przedstawiono nam dane z ostatniego badania satysfakcji pracowników. Ankieta była anonimowa, mimo to wiarygodność wyników była istotnie podważana przez obecne na spotkaniu grono managerów. Zastanawiali się, na ile odpowiedzi pracowników były wiarygodne i zgodne z ich rzeczywistym oglądem sytuacji. Kadra zarządzająca ma świadomość, że opinie wypowiadane wewnątrz organizacji często różnią się od rzeczywistych. Raport odpowiada na pytanie, co jest tego przyczyną i jak to zmienić.” – mówi Monika Reszko, psycholog biznesu, współtwórca modelu Corporate Differently

Z drugiej strony mamy internet. W ciągu 60 sekund na świecie na LinkedIn rejestruje się około 120 nowych użytkowników, na Skype przeprowadzanych jest jednocześnie ponad 178 mln rozmów, wysłanych jest około 13 mln wiadomości, tworzonych jest 3,8 mln zapytań w wyszukiwarce Google, wysłanych jest ponad 187 mln e-maili, a na Facebooku loguje się w tym czasie ponad 970 tys. osób. W 2018 ilość użytkowników Internetu przekroczyła magiczną liczbę 4 mld, a ilość danych składowanych w intrenecie stanowi 98% wszystkich danych.

Z jednej strony mamy więc ogromną potrzebę posiadania wiedzy dotyczącej postrzegania firmy przez pracowników, ich oczekiwań, z drugiej zaś ogromną ilość ogólnie dostępnych informacji, których część na pewno dotyczy interesujących nas tematów.

Jak dotrzeć do liczących się opinii i na ich podstawie wyciągnąć wnioski?

Odpowiedzią na zadane pytanie jest Raport „Oblicze i fakty Outsourcingu wypowiedziane przez samych pracowników i kandydatów”. Autorami i pomysłodawcami Raportu są Monika Reszko i Krzysztof Herdzik, autorzy modelu Corporate Differently oraz Marek Szul i Przemysław Włodarczyk, załozyciele NewGS Group. Osoby od lat związane z branżą, zarówno po stronie inwestorów prowadzących centra jak i doradców specjalizujących się w obszarze BSS.

Postanowiliśmy opracować Raport, ponieważ wierzymy, że możemy pomóc firmom poprawić wizerunek branży poprzez lepsze zrozumienie pracowników i kandydatów. Branża BSS rozwija się w niesamowitym tępie i dodatkowo w Polsce obsługiwane są coraz bardziej specjalistyczne procesy. Zależy nam na tym, aby ten trend się utrzymał, a żeby tak się stało potrzebujemy pracowników. Dostosowując ofertę do wymagań rynku pracy, nie tylko usprawniamy procesy, ale także zwiększamy pulę kandydatów zainteresowanych branżą BSS.” – komentuje Przemysław Włodarczyk, NewGS Group.

Raport bazuje na ponad 10 tyś. merytorycznych komentarzy, które pojawiły się w otwartym internecie w roku 2018 i są związane z postrzeganiem branży. Opinie te zostały poddane segmentacji na odpowiednie podkategorie, analizie, a na ich podstawie wspólnie z gronem ekspertów zostały opracowane wnioski oraz rekomendacje.

Naszym celem było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące bezpośrednio kondycji branży BSS: jak postrzegana jest branża, czy pracownicy wiążą z nią przyszłość, jakie znaczenie mają wynagrodzenie i benefity, jak postrzegani są managerowie, realizowane przez działy HR proces rekrutacji i onboardingu, jak również akcje Employer Brandingowe. Zależało nam na jak najszczerszych opiniach, które pozwolą zidentyfikować szanse, zagrożenia oraz obrać kierunek dalszych działań. Takie dane są niezwykle przydatne również w projektach obniżających rotację, które realizujemy.” –  dodaje Krzysztof Herdzik, współtwórca modelu Corporate Differently.

Raport opracowany został z myślą o szefach centrów, managerach oraz specjalistach HR. Działania i decyzje tych osób mają bowiem głównie wpływ na pracowników, a tym samym przyszłościowo na kondycję całej branży.

W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi Raportu oraz pobrania darmowego podsumowania zapraszamy do odwiedzenia strony: http://bit.ly/2C41L9M

Członkowie Klubu Pro Progressio mogą skorzystać z 20% kodu rabatowego na zakup pełnej wersji raportu. Kod rabatowy to: cd201920

Bądź na bieżąco Zapisz się na newsletter: