Dużo zrobiliśmy

Robimy jeszcze więcej, a możliwości mamy nieograniczone
CoNowego?
Droga do doskonalenia samego siebie na Collegium Civitas
16.01.2019

Droga do doskonalenia samego siebie na Collegium Civitas

Pro Progressio: Panie Arturze. Ruszamy z zajęciami na kierunku podyplomowym „Business Services Executive Management”, które będą odbywać się na uczelni Collegium Civitas. Będzie Pan podczas tych studiów jednym z kluczowych wykładowców. Jaka rola Panu przypadła?

Artur Jakubiak: Dzień dobry. Przypadła mi jedna z tych ról, które cenię najbardziej, czyli wskazania drogi pracownikom, w tym osobom na stanowiskach managerskich lub tych, którzy aspirują do pełnienia takich funkcji w lokalnych lub międzynarodowych organizacjach. Drogi, która wesprze ich starania w dążeniu do doskonalenia samego siebie i stania się jednym z kluczowych managerów swojej organizacji. Drogi, która pomoże stać im się wzorcem do naśladowania dla swoich pracowników, oraz dzięki której będą inspiracją do naśladowania przez swoich partnerów biznesowych w regionie. Drogi, która pomoże im uzyskać stopień mistrzostwa, w stale zmieniającym się otoczeniu bliższym i dalszym, a dzięki temu do osiągnięcia najwyższego poziomu dojrzałości swojego zespołu i samego siebie, czyli sukcesu indywidualnego i wspólnego organizacji.

Mówiąc najprościej jak się da – w trakcie zajęć uchylę „rąbka tajemnicy” jak skutecznie rozwijać i zarządzać talentami organizacji i w organizacji.

Pro Progressio: Zarządzanie talentami, to dość szeroki temat. Na czym głównie skupi się Pan w swoich wykładach?

Artur Jakubiak: Uczestnicy zajęć otrzymają niezbędną wiedzę potrzebną do pełnienia swoich funkcji w różnych organizacjach i na różnym etapie rozwoju organizacji (spojrzymy na ich rolę widzianą i pożądaną w organizacji typu start-up do w pełni ustrukturyzwanych firm o złożonej lub płaskiej strukturze).  Dokonamy wysokopoziomowej analizy wymagań stawianych kadrze kierowniczej i oczekiwanych kompetencji ich zespołów.

Pro Progressio: W ramach zajęć słuchacze otrzymają pigułkę wiedzy z zakresu budowy map kompetencji. Na co będzie Pan głównie zwracał uwagę w tej części swoich zajęć?

Artur Jakubiak: Dziękuję za to pytanie. Budowa map kompetencji to bardzo interesujący temat, który często plasuje się w wielu firmach w roli drugoplanowej. W tej części warsztatów odpowiemy sobie na pytanie, czy tak powinno być oraz czym może skutkować takie działanie. Na podstawie wypracowanych w trakcie warsztatów modeli kompetencji odpowiemy sobie na pytanie czy możemy stosować uniwersalne modele czy powinniśmy budować model dedykowany do naszej organizacji oraz przećwiczymy na przykładach wykorzystanie zbudowanych w trakcie warsztatów przykładowych map.

Pro Progressio: Kto Pana zdaniem w centrach typu BSS powinien być zaangażowany w zarządzanie talentami. Czy jest to w gestii działów HR, czy może szerszym? Kto najwięcej skorzysta na udziale w Pana wykładach?

Artur Jakubiak: Obszar HR, zwany coraz częściej obszarem zarządzania talentami i kultury organizacyjnej to niewątpliwie jeden z kluczowych obszarów każdej firmy. Musi on działać sprawnie i wyznaczać właściwy kierunek wielu działań, ustalać wspólne normy w tym zakresie dla organizacji. Jednakże nie może on zapominać o tym, że nie działa w odosobnieniu i musi być integralną częścią firmy wspierającą jej główny biznes. Takie partnerstwo jest kluczem do osiągnięcia sukcesu organizacji. Tak więc w zarządzaniu talentami główna rola przypada managerowi, do którego raportuje dany zespół (i może to być zarówno manager HR lub operacyjny). Dział HR natomiast powinien dbać o odpowiednie ramy tego procesu w całej organizacji.

Odpowiadając na drugą część pytania – kto skorzysta na wykładach? – uważam, że wykłady są dla każdego, dla kogo  dobro swojej organizacji jest ważne, i komu zależy na zrozumieniu zależności jakie zachodzą w organizacjach. A wszystko to widziane z pozycji i oczami „tajemniczego działu” HR.

Pro Progressio: Dziękujemy za rozmowę. Trzymamy kciuki za wiele ciekawych rozmów ze studentami.

Bądź na bieżąco Zapisz się na newsletter: