Inwestycje zagraniczne, Edukacja, Promocja

Fundacja Pro Progressio zajmuje się wspieraniem miast w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych, edukacją biznesu i studentów w obszarze usług dla biznesu oraz promocją najlepszych praktyk biznesowych.

Misja i cele

Misja

Wspieramy merytorycznie i ekonomicznie uzasadnione działania służące rozwojowi, inwestycjom, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego w Polsce i na świecie.

Wizja

Chcemy być platformą dla konstruktywnego, merytorycznego i korzystnego dla wszystkich dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, pracownikami, przedstawicielami władzy oraz środowiskiem naukowym w dziedzinie optymalizacji procesów, kosztów i wykorzystania zasobów poprzez szerokorozumiane pojęcie Outsourcingu.

Cele

  • Działania na rzecz rozwoju gospodarki i nauki, w szczególności w obszarze działalności outsourcingowej i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce.
  • Aktywne wsparcie działań służących rozwojowi i inwestycjom, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego.
  • Prowadzenie platformy dla konstruktywnej i korzystnej dla wszystkich współpracy między przedsiębiorcami, pracownikami, przedstawicielami władzy oraz środowiskiem naukowym w dziedzinie optymalizacji procesów, kosztów i wykorzystania zasobów poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje szeroko rozumiana formuła outsourcingu.
  • Wsparcie różnorodnych form aktywności społecznej, merytorycznie i ekonomicznie uzasadnionych działań wpływających na rozwój regionów, miast i specjalnych stref ekonomicznych oraz wzmacniajacych lokalne rynki pracy.
  • Wsparcie innych organizacji o takich samych lub zbliżonych celach.
Do góry
Bądź na bieżąco Zapisz się na newsletter: