Inwestycje zagraniczne, Edukacja, Promocja

Fundacja Pro Progressio zajmuje się wspieraniem miast w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych, edukacją biznesu i studentów w obszarze usług dla biznesu oraz promocją najlepszych praktyk biznesowych.

Rada Fundacji

Dariusz Doktór
Dariusz DoktórPrzewodniczący Rady Fundacji Pro ProgressioMagister prawa, doktor nauk o organizacji i zarządzaniu. Ekspert w dziedzinach leasingu, działalności audytorsko-konsultingowej w zakresie rozwoju, restrukturyzacji i sanacji przedsiębiorstw. Wykładowca akademicki, wieloletni członek rad nadzorczych polskich i litewskich spółek, m.in. PHZ Baltona, Agromaz, Gazotech, UAB Interleasing.

Fundator oraz Przewodniczący Rady Fundacji Pro Progressio.
Henryk Dąbrowski
Henryk DąbrowskiCzłonek Rady Fundacji Pro ProgressioMagister pedagogiki. W latach 1960 - 1990 pracownik urzędów i instytucji państwowych. Od roku 1993 dyrektor i działacz w Fundacjach Sportu w Policji 'Fair Play" oraz Prawo Obywatelskie. Obecnie Dyrektor w Polskiej Izbie Systemów Alarmowych.

Od grudnia 2012 Członek Rady Fundacji Pro Progressio.
Andrzej Świątecki
Andrzej ŚwiąteckiCzłonek Rady Fundacji Pro ProgressioAbsolwent studiów dziennych Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie w Instytucie Organizacji i Zarządzania uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od początku lat 70. jego droga zawodowa była związana z dziennikarstwem. W kilku tytułach prasowych koncernu RSW „Prasa-Książka-Ruch” pełnił różne funkcje redakcyjne, a także prowadził szeroką działalność publicystyczną. Od przełomu 1989 związany jest z Instytutem Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest nauczycielem akademickim. Tam też uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, w zakresie komunikacji społecznej. Wykłada takie przedmioty, jak m.in. : „Organizacja i zarządzanie”, „Marketing”, „Inżynieria systemów”, „Budowanie marki”, „Coaching i mentoring”.

W ramach Fundacji Pro Progressio prowadzi działania edukacyjne w obszarze treningu skutecznej komunikacji, analizy otoczenia i kształtowania kompetencji społecznych.
Barbara Bojewska
Barbara BojewskaPrzewodnicząca Rady Programowej Fundacji Pro ProgressioDr hab. Barbara Bojewska. Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach prac naukowych zajmuje się tematyką zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami; przedsiębiorczością w zarządzaniu; zarządzaniem przedsięwzięciami innowacyjnymi; zarządzaniem projektami i konkurencyjnością przedsiębiorstw oraz strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Od kwietnia 2013 roku Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Pro Progressio.
Krzysztof Pietraszkiewicz
Krzysztof PietraszkiewiczCzłonek Rady Programowej Fundacji Pro ProgressioPrezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2002r. do lipca 2003 przewodniczący Rady Nadzorczej Banku PKO BP S.A. Reprezentował sektor bankowy w Komisji Nadzoru Bankowego od początku 1998 roku. Dyrektor Biura i następnie Dyrektor Generalny ZBP. Od kwietnia 2003 r. Prezes ZBP.

Od kwietnia 2014 roku Członek Rady Programowej Fundacji Pro Progressio. Wspiera rozwój działań Fundacji oraz realizację jej celów statutowych.
Mateusz Chudzik
Mateusz ChudzikCzłonek Rady Programowej Fundacji Pro ProgressioAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny wpisany na listę radców prawnych OIRP w Łodzi; partner w Kancelarii „Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni” sp.p. Specjalizuje się w prawie spółek. Kieruje w Kancelarii zespołem zajmującym się kompleksową obsługą prawną przekształceń, fuzji oraz restrukturyzacji. Jest pełnomocnikiem zagranicznych spółek posiadających podmioty zależne w Polsce. Doradza również klientom działającym w sektorze nieruchomości oraz branży BPO.

Od kwietnia 2013 Członek Rady Programowej Fundacji Pro Progressio.
Do góry
Bądź na bieżąco Zapisz się na newsletter: