CASPEN

Consulting, Advisory, Support, Promotion, Education, Networking

Idea

Klub Pro Progressio to projekt Fundacji, w ramach którego zrzeszane są podmioty i organizacje z branży outsourcingowej i nowoczesnych usług dla biznesu oraz ich bezpośredniego i pośredniego otoczenia. Dzięki obecności w Klubie Pro Progressio, organizacje zyskują stałą obecność na stronach internetowych OutsourcingPortal oraz OutsourcingPortal International, mają możliwość publikowania merytorycznych treści na łamach dwumiesięczników Outsourcing&More i Outsourcing&More Polska oraz uczestniczenia w projektach Fundacji Pro Progressio. Informacje o członkach Klubu są także zamieszczane na platformie Best2Invest.org.

Klub Pro Progressio to platforma wymiany wiedzy, konsultacji i networkingu. Dzięki dostępności do raportów, wiedzy i benchmarków wielu dziedzin outsourcingu, Klub daje możliwość poszerzania wiedzy branżowej, dotarcia do informacji o nowych projektach nearshoringowych i offshoringowych.

Dzięki współpracy członków Klubu Pro Progressio, klubowicze mają dostęp do wiedzy z zakresu HR, rynku nieruchomości, zarządzania projektami, zarządzania kadrami i płacami, windykacji, IT, prawa, logistyki, ochrony danych osobowych i innych dziedzin usług dla biznesu.

Klubowicze współtworzą opracowania branżowe, popularyzują nowoczesne usługi dla biznesu i mają realny wpływ na postrzeganie sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Członkowie Klubu są rekomendowani do uczestnictwa w wielu wydarzeniach branżowych w Polsce i poza jej granicami, zarówno jako delegaci, mówcy jak również osoby prowadzące panele dyskusyjne na uznanych imprezach o tematyce outsourcingu i usług dla biznesu.

Klubowicze mają dostęp do danych kontaktowych osób powiązanych z Pro Progressio oraz do informacji o projektach, konsultacjach i działaniach biznesowych jakie prowadzi Fundacja.

Członkostwo w Klubie jest odpłatne i wynosi 15.000 PLN netto dla podmiotów prywatnych oraz 12.000 PLN netto dla miast.

Do góry
Bądź na bieżąco Zapisz się na newsletter: